Home

vzw GOTA stelt zich tot doel overlevingstechnieken, speleologie, alpinisme en reddingstechnieken te verspreiden en te instrueren. Wij groeperen derhalve geïnteresseerden die deze technieken wensen aan te leren en te beoefenen.

Onze wapenspreuk ´Audax Cautusque´ staat voor stoutmoedig en voorzichtig.
Deze vertelt ons dat we ons stoutmoedig durven opstellen in opzet en dat we onze persoonlijke grenzen trachten te verleggen. Voorzichtig slaat op de veiligheid die we steeds nastreven bij al onze activiteiten.

Het ontstaan...

GOTA is ontstaan op 2 september 1983 uit de interesse van een groepje mensen die zich verdiepten in de verschillende technieken van survival, speleo en alpinisme.
Onze groepering werd omgedoopt tot een vzw op 2 juli 1987. Door de jaren heen werd er binnen de vzw GOTA een ruime kennis en kunde opgebouwd in de verschillende disciplines die de vereniging rijk is.